Chi tiết thẻ bài

Ma Rồng Demon

  • Giới thiệu

   <Demon>+<Rồng Đen Mắt Đỏ>

  • Tộc
   Rồng
  • Thuộc tính
   Ám
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   9
  • Tấn công
   3200
  • Phòng thủ
   2500
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá