Chi tiết thẻ bài

Chiến Sĩ Cưỡi Rồng

  • Giới thiệu

   <Rồng Con>+<Chiến Sĩ Rồng>

  • Tộc
   Rồng
  • Thuộc tính
   Phong
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   N
  • Sao
   5
  • Tấn công
   1700
  • Phòng thủ
   1500
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Cú Đánh Rồng Bay
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Khi đối phương chỉ có Quái thuộc tính Địa, Thủy, Hỏa, sẽ "Tấn Công Trực Tiếp"