Chi tiết thẻ bài

Kỵ Sĩ Rồng Thiêng

  • Giới thiệu

   <Kỵ Sĩ Gaia>+<Rồng Nguyền Rủa>

  • Tộc
   Rồng
  • Thuộc tính
   Phong
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   7
  • Tấn công
   2600
  • Phòng thủ
   2100
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá