Chi tiết thẻ bài

Rồng Hắc Ám

  • Giới thiệu

   Cách nhận: |Thưởng tích lũy nạp|.

  • Tộc
   Khủng Long
  • Thuộc tính
   Địa
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   4
  • Tấn công
   1800
  • Phòng thủ
   1100
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Đổi Phòng Thủ
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Khi lên Sân, chọn 1 Quái và chuyển Quái này sang thế phòng thủ