Chi tiết thẻ bài

Chim Mặt Trời

  • Giới thiệu

   <Chim Thánh>+<Thợ Săn Tử Thần>

  • Tộc
   Thú Có Cánh
  • Thuộc tính
   Hỏa
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   6
  • Tấn công
   2300
  • Phòng thủ
   1800
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá