Chi tiết thẻ bài

Nữ Võ Thần Lực

  • Giới thiệu

   Thiên sứ ánh sáng can đảm, chính nghĩa, không chạy trốn thất bại.

  • Tộc
   Thiên Sứ
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   4
  • Tấn công
   1800
  • Phòng thủ
   1050
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá