Chi tiết thẻ bài

Thánh Thể

  • Giới thiệu

   Nếu không vì còn chút khiếm khuyết, người ta đã gọi nó là nguyên tố Quang.

  • Tộc
   Thiên Sứ
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   4
  • Tấn công
   1500
  • Phòng thủ
   0
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Quang Tương Tác
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Được tính là 2 Quái hiến tế khi Triệu hồi Quái thuộc tính Quang cấp cao