Chi tiết thẻ bài

Thiên Sứ Sa Ngã Edeh Arae

  • Giới thiệu

   Thiên sứ tử thần, rất khó đối phó.

  • Tộc
   Thiên Sứ
  • Thuộc tính
   Ám
  • Từ khóa
   Thiên Sứ Sa Ngã
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   5
  • Tấn công
   2300
  • Phòng thủ
   2000
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Hồi Sinh
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Khi được Triệu hồi đặc biệt từ Mộ sẽ nhận được Kĩ Năng "Xuyên Phòng Thủ"