Chi tiết thẻ bài

Vua Mokey Mokey

  • Giới thiệu

   <Mokey Mokey>+<Mokey Mokey>+<Mokey Mokey>

  • Tộc
   Thiên Sứ
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   6
  • Tấn công
   300
  • Phòng thủ
   100
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Mokey Mokey Tái Sinh
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Khi rời sân, từ Mộ phe ta triệu hồi đặc biệt tất cả bài <Mokey Mokey>