Chi tiết thẻ bài

Paladin Bóng Tối

  • Giới thiệu

   <Phù Thủy Áo Đen>+<Kiếm Sĩ Diệt Rồng>

  • Tộc
   Phù Thủy
  • Thuộc tính
   Ám
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   8
  • Tấn công
   2900
  • Phòng thủ
   2400
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Sát Thủ Tộc Rồng
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Tăng tấn công bằng số Quái tộc Rồng trên Sân/Mộ 2 bên x500
  • Kỹ năng 2
   Giảm Ma Lực
  • Miêu tả kỹ năng 2
   Sau khi vào Sân sẽ phá hủy ngẫu nhiên 1 bài Phép trên Tay đối phương