Chi tiết thẻ bài

Pháp Sư Ba Mắt

  • Giới thiệu

   <Phù Thủy Rừng Đen>+<Quái Ba Mắt>

  • Tộc
   Phù Thủy
  • Thuộc tính
   Ám
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   R
  • Sao
   6
  • Tấn công
   2100
  • Phòng thủ
   1800
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá