Chi tiết thẻ bài

Thợ Săn Linh Hồn

  • Giới thiệu

   Cách nhận: |Thưởng tích lũy nạp|.

  • Tộc
   -
  • Thuộc tính
   -
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   0
  • Tấn công
   -
  • Phòng thủ
   -
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Thợ Săn Linh Hồn
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Phá hủy 1 Quái trên Sân đối phương, nếu thành công sẽ +1000 điểm LP cho đối phương