Chi tiết thẻ bài

Hũ Tham Vọng

  • Giới thiệu

   Cách nhận: |Quà Nạp Lần Đầu|.

  • Tộc
   -
  • Thuộc tính
   -
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   0
  • Tấn công
   -
  • Phòng thủ
   -
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 1 lá
  • Kỹ năng 1
   Hũ Tham Vọng
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Rút 2 lá bài từ Bộ Bài phe ta