Chi tiết thẻ bài

Quang Thần Hóa

  • Giới thiệu

   Phép triệu hồi đặc biệt quái tộc Thiên Sứ.

  • Tộc
   -
  • Thuộc tính
   -
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   0
  • Tấn công
   -
  • Phòng thủ
   -
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Quang Thần Hóa
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Giúp Triệu hồi đặc biệt 1 Quái tộc Thiên Sứ từ trên Tay, tấn công của Quái này sẽ bị giảm một nửa và nhận được "Quy Trần"