Chi tiết thẻ bài

Gió Lốc Ithaqua

  • Giới thiệu

   Cách nhận: |Thưởng tích lũy nạp|.

  • Tộc
   -
  • Thuộc tính
   -
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   0
  • Tấn công
   -
  • Phòng thủ
   -
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Gió Lốc Ithaqua
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Quái đối phương tấn công sẽ kích hoạt, tất cả Quái trên Sân đối phương chuyển thế công sang thế thủ, thế thủ sang thế công