Chi tiết thẻ bài

Đảo Chuyển Thế Giới

  • Giới thiệu

   Có thể hoán đổi bài giữa bộ bài và Mộ.

  • Tộc
   -
  • Thuộc tính
   -
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   0
  • Tấn công
   -
  • Phòng thủ
   -
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Đảo Chuyển Thế Giới
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Mộ phe ta có 15 lá trở lên có thể kích hoạt, dùng 1000 điểm LP để cả hai bên hoán đổi các lá bài trong Bộ Bài với Mộ