Chi tiết thẻ bài

Pháo Thần Rồng XYZ

  • Giới thiệu

   <Cannon-X>+<Rồng Đỏ-Y>+<Xe Tăng-Z>

  • Tộc
   Máy Móc
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   8
  • Tấn công
   2800
  • Phòng thủ
   2600
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Triệu Hồi Dung Hợp
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Sau khi vào Sân sẽ thêm 1 lá <Dung Hợp> vào Tay
  • Kỹ năng 2
   XYZ-Hợp Kích
  • Miêu tả kỹ năng 2
   Bỏ 1 lá bài trên Tay vào Mộ, phá hủy ngẫu nhiên 1 lá bài của đối phương