Chi tiết thẻ bài

Cannon Rồng Đỏ XY

  • Giới thiệu

   <Cannon-X>+<Rồng Đỏ-Y>

  • Tộc
   Máy Móc
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   6
  • Tấn công
   2200
  • Phòng thủ
   1900
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Triệu Hồi Dung Hợp
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Sau khi vào Sân sẽ thêm 1 lá <Dung Hợp> vào Tay
  • Kỹ năng 2
   XY-Hợp Kích
  • Miêu tả kỹ năng 2
   Bỏ 1 lá bài trên Tay vào Mộ, phá hủy ngẫu nhiên 1 Phép/Bẫy đã kích hoạt của đối phương