Chi tiết thẻ bài

Yêu Tinh Thần Đèn

  • Giới thiệu
  • Tộc
   Quỷ
  • Thuộc tính
   Ám
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   4
  • Tấn công
   1800
  • Phòng thủ
   1000
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá

Hướng dẫn

Linh hồn trong đèn sẽ thực hiện tất cả yêu cầu và mệnh lệnh của chủ nhân.