Chi tiết thẻ bài

Mầm Độc Lớn

  • Giới thiệu

   Cách nhận: Thưởng tích lũy nạp, Thưởng cấp quỹ trưởng thành.

  • Tộc
   Quỷ
  • Thuộc tính
   Ám
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   2
  • Tấn công
   1000
  • Phòng thủ
   100
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Virus Khuếch Tán
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Khi bị phá hủy vào Mộ, đối phương mất 500 điểm LP, Triệu hồi đặc biệt lá bài cùng tên từ Bộ Bài