Chi tiết thẻ bài

Quái Thú Chimera

  • Giới thiệu

   <Vua Thú Gazelle>+<Baphomet>

  • Tộc
   Thú
  • Thuộc tính
   Phong
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   6
  • Tấn công
   2100
  • Phòng thủ
   1800
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Hi Sinh
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Chọn: Nhận được "Triệu Hồi Thần Đất" hoặc "Triệu Hồi Bóng Tối"