Chi tiết thẻ bài

Kiếm Sĩ Rồng

  • Giới thiệu

   <Chiến Binh Grepher>+<Rồng Linh Hồn>

  • Tộc
   Chiến Binh
  • Thuộc tính
   Địa
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   6
  • Tấn công
   2000
  • Phòng thủ
   1200
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Chân Thật
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Bài này không thể dùng <Dung Hợp Hài Hòa> dung hợp
  • Kỹ năng 2
   Xung Kích
  • Miêu tả kỹ năng 2
   Tốn 1000 điểm LP, phá hủy ngẫu nhiên 1 Bẫy-Thường trên Tay đối phương
  • Kỹ năng 3
   Miễn Dịch Phép
  • Miêu tả kỹ năng 3
   Nhận được "Tường Chắn Phép"