Chi tiết thẻ bài

Kỵ Sĩ Lửa Đen

  • Giới thiệu

   <Phù Thủy Áo Đen>+<Tay Kiếm Lửa Thiêng>

  • Tộc
   Chiến Binh
  • Thuộc tính
   Ám
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   6
  • Tấn công
   2200
  • Phòng thủ
   800
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Cực Ám Chuyển Quang
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Khi bị phá hủy, triệu hồi đặc biệt <Kỵ Sĩ Ảo Ảnh> từ Mộ/Bộ Bài/Tay
  • Kỹ năng 2
   Tín Ngưỡng
  • Miêu tả kỹ năng 2
   Khi nhận thiệt hại trong Chiến Đấu, bỏ qua sát thương vào điểm LP