Chi tiết thẻ bài

Kỵ Sĩ Bầu Trời

  • Giới thiệu

   <Kỵ Sĩ Hoàng Hậu>+<Kỵ Sĩ Vệ Binh>+<Kỵ Sĩ Quốc Vương>

  • Tộc
   Chiến Binh
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   9
  • Tấn công
   3800
  • Phòng thủ
   2500
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Gió Lạnh
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Chọn: Nhận được "Bàn Tay Băng Giá" hoặc "Sương Mù Bao Phủ"