Chi tiết thẻ bài

Tay Kiếm Lửa Thiêng

  • Giới thiệu

   <Đấu Sĩ Lửa>+<Kiếm Khách Masaki>

  • Tộc
   Chiến Binh
  • Thuộc tính
   Hỏa
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   R
  • Sao
   5
  • Tấn công
   1800
  • Phòng thủ
   1600
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá