Chi tiết thẻ bài

Địa Đế Granmarg

  • Giới thiệu

   Vua của đất, có thể thay đổi địa hình dễ dàng.

  • Tộc
   Đá
  • Thuộc tính
   Địa
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   6
  • Tấn công
   2400
  • Phòng thủ
   1000
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Biến Động
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Khi Triệu hồi thường lên Sân, phá hủy ngẫu nhiên 1 bài úp trên Sân đối phương