• Tộc

 • Thuộc tính

 • Từ khóa

 • Phẩm chất

 • Sao

 • Công

 • Thủ

 • Quái Thú Chimera
  • Tay Kiếm Lửa Thiêng
   • Kỵ Sĩ Bầu Trời
    • Pháp Sư Ba Mắt
     • Kỵ Sĩ Rồng Thiêng
      • Kỵ Sĩ Lửa Đen
       • Chiến Sĩ Cưỡi Rồng
        • Paladin Bóng Tối
         • Ma Rồng Demon
          • Cannon Rồng Đỏ XY
           • Pháo Thần Rồng XYZ
            • Chim Mặt Trời
             • Kiếm Sĩ Rồng
              • Vua Mokey Mokey
               • Rồng Đế Vương
                • Chiến Thần Từ Trường
                 • Rồng Nghìn Tuổi
                  • Rồng Trắng Mắt Xanh 3 Đầu
                   • Phép Gây Rối
                    • Đảo Chuyển Thế Giới