Binh Đoàn Thần Rồng đổ bộ

Từ 26-05-20

Vòng quay 1.6

Thời gian: Sau bao trì ngày 26/05/2020

Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5

Các đấu thủ nhấp vào Vòng Quay Lễ

 

 

Cách thức tham gia:

-   Quay 1 lần tốn 200 Gem: nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng có trong vòng quay.

-   Quay 10 lần tốn 2000 Gem: nhận ngẫu nhiên 10 phần thưởng có trong vòng quay.

-   Mỗi 200 lần quay sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên 1 lá bài đang có trong vòng quay.

-   Có thể thay đổi phần thưởng các lá bài đang có trong vòng quay. Mỗi lần thay đổi phải thay đổi cả 5 lá bài và tốn 1000 Gem.

-   Thời gian diễn ra: 26/05/2020 – 23h59 08/06/2020.