Cập nhật 10/11

Từ 10-11-20 đến 23-11-20

Bảng Đổi Thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

Dùng Điểm Tình Bạn để đổi thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc:

Thưởng

Điểm Tình Bạn

Số Lần

Gold *1500

5

300

Mảnh Ghép UR *2

10

75

Bình Phong Ấn *5

5

300

Thẻ Vàng *20

5

300

Đá Hư Vô *10

10

100

Vé Hoàng Gia *1

10

10

Vé Cao Cấp *1

5

10

Đá Di Tích *500

1000

3

Thẻ Quyết Đấu *3

10

100

Sinh Tử Lệnh *3

10

100

Thiệp Mời Thi Đấu *3

5

100

Rồng Mắt Xanh Vực Sâu

250

3

Con Đường Hi Vọng

450

3

Giai Điệu Rồng

300

3

Miếu Thần Rồng

200

3

Di Tích Thần Rồng

450

3

Rồng Mắt Xanh 3 Chiều

300

3

Robot Ảo Thú-Jaculuslan

100

3

Ma Nhân Ánh Sáng *1

300

2

Uy Quyền Bá Chủ *1

250

1


¤ Lưu ý: Các bài thủ cân nhắc đổi số lượng bài phù hợp với giới hạn bài được mang ra sân.