Cập nhật 10/11

Từ 10-11-20 đến 23-11-20

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

► Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 10/11/2020
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 10/11 - 11/11
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 12/11 - 13/11
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 14/11 - 15/11
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 16/11 - 17/11
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 18/11 - 19/11
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 20/11 - 21/11
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 22/11 - 23/11
► Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5
► Cách tham gia:
Nhấp vào Tiệm Bài để vào gói bài Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài

► Thể lệ:
• Tốn Gem để mở gói bài:
- 1 gói tốn 100 Gem
- 10 gói tốn 1000 Gem
- 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.