Cập nhật 10/11

Từ 10-11-20 đến 23-11-20

Nhân 3 Niềm Vui

► Thời gian áp dụng: ngày 11/11/2020 - 23h59 ngày 13/11/2020
► Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5
► Cách tham gia: Nhấp vào Hoạt Động để vào giao diện sự kiện x3 Niềm Vui
Giao diện sự kiện

► Nội dung:
- Gồm có 3 tầng. Mỗi tầng có 3 mốc nạp: Lần 1: 200k – Lần 2: 300k – Lần 3: 500k.
- Cứ mỗi mốc nạp thành công, bài thủ sẽ được chọn 1 lá bài mình thích để sở hữu, sau khi chọn và nhận lá bài, bài thủ có thể tiếp tục nạp mốc kế tiếp và nhận bài.
- Mỗi lá bài chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.