Cập nhật 10/11

Từ 10-11-20 đến 23-11-20

X2 Thẻ Zing

► Thời gian diễn ra sự kiện: ngày 13/11, 20/11
► Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5
► Cách tham gia: Icon X2 Thẻ Zing sẽ xuất hiện trong ngày diễn ra sự kiện

Giao Diện Chính Sự Kiện:

► Nội dung:
- X2 Thẻ Zing chỉ có thể nạp trong giao diện này (chỉ áp dụng bằng cách nạp thẻ Zing).
- Có thể nhấp vào hộp quà để xem phần thưởng của các mốc nạp.
- Khi nạp sẽ nhận được x2 Gem và phần quà thêm từ hộp quà (không tính vào tích lũy nạp và nạp từ túi dư sẽ không được tính).

► Phần thưởng thêm:

Gói nạp

Hộp Quà

50k

Gem *1000, Vé Cao Cấp *1, Bình Phong Ấn *3

100k

Gem *2000, Vé Cao Cấp *2, Bình Phong Ấn *6

200k

Gem *4000, Vé Cao Cấp *3, Bình Phong Ấn *12

500k

Gem *10000, Vé Cao Cấp *5, Bình Phong Ấn *30