Cập Nhật 13/04

Từ 13-04-21

7 Ngày Đầu Server Mới

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 13/04
♦ Đối tượng tham gia: Tất cả server mới bắt đầu mở từ ngày 13/04
♦ Tham gia: Nhấp vào biểu tượng Hoạt Động7 Ngày Server MớiCập nhật phần thưởng Hoạt động 7 ngày đầu dành cho server mới:

Thay Đổi

Nhiệm Vụ

Số Lượt Nhận

Phần Thưởng

Số Lượng

Đạt Cúp Vàng Server trong tuần đầu tiên

1

Oán Tà Đế-Caius

1

Gold

30,000

Đạt Cúp Bạc Server trong tuần đầu tiên

1

Liệt Phong Đế-Raiza

1

Gold

20,000

Đạt Cúp Đồng Server trong tuần đầu tiên

1

Sao Chiến Thắng

500

Gold

10,000

Đạt Lv35

1,000

Cận Thần Lôi Đế-Mithra

1

Thẻ Tím

50

Gold

10,000

Phiêu Lưu vượt ải Kén Tiến Hóa, độ khó Ác Mộng

200

Lửa Xuyên Kích

2

Thẻ Vàng

20

Gold

5,000

Hoàn thành hết bài tập Trung

300

Thánh Kỵ Gawain

1

Bình Phong Ấn

10

Gold

5,000

Ghép Mảnh UR 5 lần

100

Kiếm Cánh Bướm-Hồi Âm

1

Thiệp Mời Thi Đấu

5

Gold

10,000

Vinh Quang Pharaoh đạt 1000

200

Lò Aroma

1

Ảo Tinh

500

Gold

10,000

Guild đạt Lv2

20

Tà Đế-Caius

1

Lôi Nhã Bạc

100

Gold

10,000

Có nhân vật thứ 2

100

Phong Đế-Raiza

1

Lôi Nhã Vàng

20

Gold

10,000