Cập nhật 13/10

Từ 13-10-20

Bảng Đổi Thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

Dùng Điểm Tình Bạn để đổi thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc:

Thưởng

Điểm Tình Bạn

Số Lần

Gold * 1500

5

300

Mảnh Ghép UR * 2

10

75

Bình Phong Ấn * 5

5

300

Thẻ Vàng * 10

5

300

Đá Hư Vô * 10

10

100

Vé Hoàng Gia * 1

10

10

Vé Cao Cấp * 1

5

10

Đá Di Tích * 500

1000

3

Thẻ Quyết Đấu * 3

10

100

Sinh Tử Lệnh * 3

10

100

Thiệp Mời Thi Đấu * 3

5

100

Màn Phép Thuật Đen * 1

400

3

Gagaga-Cao Bồi * 1

150

3

Utopia * 1

150

3

Ragnazero * 1

200

3

Kỵ Sĩ Ruồi Ma * 1

300

1

Rhapsody * 1

300

1

Rồng Cá Mập * 1

250

3

Ma Nhân Ánh Sáng * 1

300

2

Uy Quyền Bá Chủ * 1

250

1