Cập nhật 15/09

Từ 15-09-20

Bảng Đổi Thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

Dùng Điểm Tình Bạn để đổi thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc:

Thưởng

Điểm Tình Bạn

Số Lần

Gold * 1500

5

300

Mảnh Ghép UR * 2

10

75

Bình Phong Ấn * 5

5

300

Thẻ Vàng * 10

5

300

Đá Hư Vô * 10

10

100

Vé Hoàng Gia * 1

10

10

Vé Cao Cấp * 1

5

10

Đá Di Tích * 500

1000

3

Thẻ Quyết Đấu * 3

10

100

Sinh Tử Lệnh * 3

10

100

Thiệp Mời Thi Đấu * 3

5

100

Quái Nữ Bóng Khói * 1

450

3

Ác Quỷ Sao Đen * 1

300

3

Triệu Hồi Hắc Ám * 1

250

3

Mặt Nạ Biến Hóa * 1

400

3

Cộng Hưởng Synclone * 1

300

3

Cộng Hưởng Đỏ Thẫm * 1

300

3

Phù Thủy Harpie * 1

250

3

Rồng Sen Đỏ-Super Nova * 1

500

1

Sen Đỏ Bá Đạo * 1

500

1