Cập nhật 15/09

Từ 15-09-20

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

► Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 15/09/2020
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 15/09 - 16/09
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 17/09 - 18/09
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 19/09 - 20/09
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 21/09 - 22/09
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 23/09 - 24/09
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 25/09 - 26/09
♦ Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 27/09 – 28/09
► Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5
► Cách tham gia:
Nhấp vào Tiệm Bài để vào gói bài Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài

► Thể lệ:
• Tốn Gem để mở gói bài:
- 1 gói tốn 100 Gem
- 10 gói tốn 1000 Gem
- 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.