Cập nhật 15/09

Từ 15-09-20

X2 Thẻ Zing

► Thời gian diễn ra: ngày 18/09, 25/09
► Đối tượng tham gia:
tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5
► Cách tham gia:

Icon X2 Thẻ Zing sẽ xuất hiện trong ngày diễn ra sự kiện

Giao Diện Chính Sự Kiện

► Thể lệ:
• X2 Thẻ Zing chỉ có thể nạp trong giao diện này (chỉ áp dụng bằng cách nạp thẻ Zing).
• Có thể nhấp vào hộp quà để xem phần thưởng của các mốc nạp.
• Khi nạp sẽ nhận được x2 Gem và phần quà thêm từ hộp quà (không tính vào tích lũy nạp và nạp từ túi dư sẽ không được tính).

► Phần thưởng thêm:

Gói nạp

Hộp Quà

50k

Gem*1000, Vé Cao Cấp*1, Bình Phong Ấn*3

100k

Gem*2000, Vé Cao Cấp*2, Bình Phong Ấn*6

200k

Gem*4000, Vé Cao Cấp*3, Bình Phong Ấn*12

500k

Gem*10000, Vé Cao Cấp*5, Bình Phong Ấn*30