Cập Nhật 16/03

Từ 16-03-21

Cập Nhật Shop Hoàng Gia

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 16/03
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5
♦ Tham gia: Nhấp vào biểu tượng Tiệm Bài → Shop Hoàng Gia


- Cập nhật một số lá bài theo bảng dưới đây:

Tên lá bài

Giá (Huân Chương Hoàng Gia)

Số lượng

Số lần đổi

Anh Hùng Nguyên Tố-Solidman

500

1

3

Anh Hùng Vũ Trụ-Hiệp Sĩ Cá Heo

250

1

3

Anh Hùng Vũ Trụ-Hiệp Sĩ Chim Ruồi

250

1

3

Anh Hùng Nguyên Tố-HERO Neos

100

1

3

Kẻ Liên Kết NEOS

450

1

3

Anh Hùng Nguyên Tố-Trợ Thủ Neos

100

1

3

Dung Hợp NEOS

500

1

3

NEOS Nổi Giận

300

1

3

Siêu Vũ Trụ

200

1

3

Tiếp Xúc Phân Ly

500

1

3

Dark Neos

200

1

3

Anh Hùng Nguyên Tố-NEOS Bão Tố

450

1

3

Anh Hùng Nguyên Tố-NEOS Đại Dương

300

1

3

Anh Hùng Nguyên Tố-NEOS Bầu Trời

300

1

3

Anh Hùng Nguyên Tố-NEOS Mặt Đất

300

1

3

Kỳ Tích Dung Hợp

50

1

3

Dung Hợp Hắc Ám

500

1

3

Anh Hùng Nguyên Tố-Shining

500

1

3

Anh Hùng Nguyên Tố-Kỵ Sĩ Neos

200

1

3