Cập nhật 25/05

Từ 25-05-21

Cập nhật Gói Mở Đầu server mới

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 25/05
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả server mới bắt đầu mở từ ngày 25/05
♦ Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Hoạt Động-Gói Mở Đầu


♦ Nội dung:
Tăng số lượng phần thưởng nhận được của Gói Mở Đầu:
Rương Amazon:
Phần thưởng
Số lượng
Hổ Con Amazon
3
Trinh Sát Amazon
3
Công Chúa Amazon
3
Hổ Rừng Amazon
3
Chi Viện
3
Chuẩn Bị Dung Hợp
2
Đấu Chí Amazon
2
Nữ Vương Amazon
1
Hổ Sư Tử Amazon
2
Tiếng Hú Amazon
3

Rương Công Nghệ:
Phần thưởng
Số lượng
Công Nghệ-Phù Thủy Điện Tử
3
Công Nghệ-Rồng Phóng Đạn
3
Công Nghệ-Chim Ưng Phản Lực
3
Công Nghệ-Người Sói
3
Công Nghệ-Lính Đột Kích
3
Công Nghệ-Tê Giác Xung Kích
3
Công Nghệ-X300
2
Công Nghệ-SX1
2
Công Nghệ-DX2
2
Công Nghệ-HL
2
Công Nghệ-Phù Thủy Kỳ Diệu
2
Công Nghệ-Thương Sĩ
2
Công Nghệ-Thủ Thư Siêu Cấp
2
Công Nghệ-Chuồn Chuồn Hoán Đổi
2
Công Nghệ-Đấu Sĩ Mạnh Mẽ
2