Cập Nhật 27/04

Từ 27-04-21

Bảng Đổi Thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

Dùng Điểm Tình Bạn để đổi thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc:

Thưởng

Điểm Tình Bạn

Số Lần

Gold*1500

5

300

Mảnh Ghép UR*2

10

75

Bình Phong Ấn*5

5

300

Thẻ Vàng*20

5

300

Đá Hư Vô*10

10

100

Vé Hoàng Gia*1

10

10

Vé Cao Cấp*1

5

10

Đá Di Tích*500

1000

20

Mảnh Hồn Viễn Cổ*600

1500

10

Sinh Tử Lệnh*3

10

100

Thiệp Mời Thi Đấu*3

5

100

Anh Hùng Vận Mệnh-Kẻ Thống Trị

350

3

DD-Lamia

200

3

DDD-Caesar Tận Thế

100

3

DD-Slime Hồn Ma

150

3

Khế Ước Nữ Võ Thần

200

3

DD-Rú Đêm

200

3

Khế Ước Lỗi

150

3

DDD-Genghis

150

3

DD-Tái Tổ Hợp

150

3

*Lưu ý: Các bài thủ cân nhắc đổi số lượng bài phù hợp với giới hạn bài được mang ra sân.