Cập Nhật 27/04

Từ 27-04-21

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

♦ Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 27/04
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 27/04 - 29/04, 11/05 - 13/05
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 29/04 - 01/05, 13/05 - 15/05
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 01/05 - 03/05, 15/05 - 17/05
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 03/05 - 05/05, 17/05 - 19/05
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 05/05 - 07/05, 19/05 - 21/05
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 07/05- 09/05, 21/05 - 23/05
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 09/05- 11/05, 23/05 - 25/05
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Tham gia: 
Nhấp vào Tiệm Bài → Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài

♦ Nội dung:

• Tốn Gem để mở gói bài:
- 1 gói tốn 100 Gem
- 10 gói tốn 1000 Gem
- 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.