Cập Nhật 27/04

Từ 27-04-21

Nạp Tích Lũy

♦ Thời gian diễn ra: Ngày 27/04 - 03/05, 04/05 - 10/05, 11/05 - 17/05, 18/05 - 24/05
♦ Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Tham gia:
Để vào giao diện chính của sự kiện nhấp vào Hoạt Động:
Giao diện chính của Sự kiện:
♦ Nội dung:
• Nạp tích lũy gói Gem cơ bản sẽ được tích vào sự kiện trong thời gian diễn ra.
• Ở các mốc cao sẽ có thể chọn Rương để nhận bài. Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 1 Rương.

• Nạp đạt mốc, chọn 1 trong 2 rương. Rương được chọn sẽ gửi vào Hộp Ma Thuật.
• Sử dụng Rương có thể chọn 1 trong các lá bài có trong Rương để nhận. Mỗi lần sử dụng chỉ được sử dụng 1 Rương.
• Ở các mốc càng cao, phần thưởng và số lượng Rương nhận được sẽ thay đổi theo.
• Sử dụng Rương Tài Nguyên sẽ nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên.