Cập Nhật 27/04

Từ 27-04-21

Thẻ Tháng 5

Thẻ Tháng
Trị giá
Thưởng
Bạc
50.000 VNĐ
Pháp Sư Mặt Trời Edda
Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Thẻ EXP Lớn*10 + Mảnh Hồn Viễn Cổ*5 (30 ngày)
Vàng
200.000 VNĐ
Kỵ Sĩ Gaia Nguyên Bản
Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Thẻ EXP Lớn*20 + Mảnh Hồn Viễn Cổ*15 (30 ngày)

♦ Tham gia:
Nhấp vào biểu tượng Hoạt Động


*Chú ý:
• Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn.
• Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần.
• Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.