Cập Nhật 27/04

Từ 27-04-21

Trung Tâm Điểm Danh

► Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 27/04 và bắt đầu từ ngày 01/05
► Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
► Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Điểm Danh
1. Điểm Danh Tháng:
Thay đổi phần thưởng của Điểm Danh Tháng.

2. Liên Tục
Thay đổi phần thưởng của Điểm Danh Liên Tục:

Đăng nhập

Phần thưởng

Số lượng

Ngày thứ 1

Gold

20000

Bình Phong Ấn

20

Lôi Nhã Bạc

200

Ngày thứ 2

Lôi Nhã Vàng

100

Hồn Thiêu Đốt

1

Thẻ EXP-Nhỏ

200

Ngày thứ 3

Thẻ EXP-Lớn

150

Bình Phong Ấn

20

Thiệp Mời Thi Đấu

50

Ngày thứ 4

Bình Phong Ấn

30

Thẻ Quyết Đấu

50

Thẻ Sinh Tử Lệnh

50

Thiệp Mời Thi Đấu

50

Ngày thứ 5

Lôi Nhã Vàng

150

Lôi Nhã Bạc

250

Vi Mạch Đa Chiều

40

Hồn Thiêu Đốt

1

Ngày thứ 6

Gold

20000

Đá Di Tích

100

Đá Hư Vô

150

Ngày thứ 7

Huân Chương Hoàng Gia

200

Vé Cao Cấp

10

Gem

200

Hồn Thiêu Đốt

1

Ngày thứ 8

Gold

20000

Bình Phong Ấn

20

Hồn Thiêu Đốt

1

Ngày thứ 9

Lôi Nhã Vàng

150

Lôi Nhã Bạc

250

Thẻ EXP-Nhỏ

200

Ngày thứ 10

Thẻ EXP-Lớn

100

Bình Phong Ấn

20

Hồn Thiêu Đốt

1

Ngày thứ 11

Bình Phong Ấn

30

Thẻ Quyết Đấu

50

Thẻ Sinh Tử Lệnh

50

Thiệp Mời Thi Đấu

50

Ngày thứ 12

Lôi Nhã Vàng

150

Lôi Nhã Bạc

250

Vi Mạch Đa Chiều

80

Hồn Thiêu Đốt

1

Ngày thứ 13

Gold

20000

Đá Di Tích

100

Đá Hư Vô

300

Ngày thứ 14

Thẻ Tím

10

Thẻ Vàng

10

Thẻ Quyết Đấu

20


3. Thẻ Tháng
Ưu hóa phần thưởng của Điểm Danh Tháng.
*Lưu ý: sau khi update, phần thưởng nhận hàng ngày của Thẻ Tháng sẽ thay đổi và không thể nhận được các phần thưởng cũ trước đó.

Thẻ Tháng 

Phần thưởng

Số lượng

Bạc

Gem

30

Thẻ EXP-Lớn

10

Mảnh Hồn Viễn Cổ

5

Vàng

Gem

120

Thẻ EXP-Lớn

20

Mảnh Hồn Viễn Cổ

15


4. Tân Thủ
Thay đổi phần thưởng của Tân Thủ.
*Lưu ý: các bài thủ đã nhận thưởng trước đó không thể nhận lại các mốc thưởng này.

Đăng nhập

Phần thưởng

Số lượng

Ngày thứ 1

Bẫy Quấy Nhiễu

3

Thẻ Tím

50

Thẻ Vàng

50

Gem

100

Ngày thứ 2

Hầm Bẫy

2

Thẻ Tím

50

Thẻ Vàng

50

Gem

100

Ngày thứ 3

Bẫy Không Đáy

3

Thẻ Tím

50

Thẻ Vàng

50

Gem

100

Ngày thứ 4

Lá Chắn Tà Ác

3

Thẻ Tím

50

Thẻ Vàng

50

Gem

100

Ngày thứ 5

Sống Dậy

1

Thẻ Tím

50

Thẻ Vàng

50

Gem

100

Ngày thứ 6

Dung Hợp

3

Thẻ Quyết Đấu

80

Thẻ Sinh Tử Lệnh

80

Thiệp Mời Thi Đấu

80

Ngày thứ 7

Chuẩn Bị Dung Hợp

3

Ma Tinh Guild

10000

Vi Mạch Đa Chiều

10

Ảo Tinh

5000

Ngày thứ 10

Chú Hề Sát Thủ

2

Ma Tinh Guild

30000

Vi Mạch Đa Chiều

50

Ảo Tinh

30000

Ngày thứ 14

Anh Hùng Vũ Trụ-Hiệp Sĩ Chuột Chũi

2

Lôi Nhã Vàng

200

Lôi Nhã Bạc

400

Bình Phong Ấn

10

Ngày thứ 18

Băng Đế-Mobius

3

Lôi Nhã Vàng

250

Lôi Nhã Bạc

450

Bình Phong Ấn

20

Ngày thứ 22

Tà Đế-Caius

2

Thẻ EXP-Nhỏ

200

Thẻ EXP-Lớn

100

Ngày thứ 26

Tùy Tùng Quỷ Đế-Eidos

3

Đá Di Tích

400

Đá Hư Vô

300

Ngày thứ 30

Rương Sa Ngã

1Phần thưởng

Số lượng

Thiên Sứ Sa Ngã-Zerato

2

Thiên Sứ Sa Ngã Ukobach

3

Thiên Sứ Sa Ngã Edeh-Arae

3

Thiên Sứ Sa Ngã Superbia

3

Thiên Sứ Sa Ngã-Amdusc

1

Tế Đàn Thiên Sứ

3

Thiên Sứ Bị Lưu Đày

3

Thiên Sứ Giáng Trần

3

Thiên Sứ Sa Đọa

3

Thiên Sứ Song Sinh

3

Thiên Sứ Ánh Sáng

3


5. Điểm Danh Online
Thay đổi phần thưởng của Điểm Danh Online:

Điểm danh 

Phần thưởng

Số lượng

Online 1

Gold

10000

Thẻ Tím

10

Online 2

Gold

10000

Thẻ Vàng

10

Online 3

Gold

10000

Lôi Nhã Bạc

20

Online 4

Rương Đen

1

Lôi Nhã Vàng

6

Online 5

Năng Động

10

Rương Lục

1

Đá Hư Vô

10

Thẻ EXP-Lớn

20