Cập Nhật 27/04

Từ 27-04-21

Vòng Quay Lễ

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 27/04, gồm có 2 đợt:
• Đợt 1: 27/04 – 23h59 10/05. 0h00 11/05 sẽ kết thúc sự kiện.
• Đợt 2: 11/05 – 23h59 24/05. 0h00 25/05 sẽ kết thúc sự kiện.
♦ Đối thượng tham gia: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Tham gia: Nhấp vào biểu tượng Vòng Quay Lễ

♦ Nội dung:
• Quay 1 lần tốn 200 Gem: nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng có trong vòng quay.
• Quay 10 lần tốn 2000 Gem: nhận ngẫu nhiên 10 phần thưởng có trong vòng quay.
• Mỗi 200 lần quay sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên 1 lá bài đang có trong vòng quay.
• Có thể thay đổi phần thưởng các lá bài đang có trong vòng quay. Mỗi lần thay đổi phải thay đổi cả 5 lá bài và tốn 1000 Gem.
• Mỗi 20K nạp gói Gem cơ bản sẽ nhận được 1 Vé Vòng Quay (có cộng dồn tích lũy). Vé Vòng Quay có thể sử dụng để tham gia vòng quay (ưu tiên sử dụng Vé nếu có).