Cập Nhật 27/04

Từ 27-04-21

X2 Thẻ Zing

♦ Thời gian diễn ra: ngày 30/04, 07/05, 14/05, 21/05
♦ Đối tượng tham gia:
Tất cả bài thủ YGH5
♦ Tham gia:
Icon X2 Thẻ Zing sẽ xuất hiện trong ngày diễn ra sự kiện
Giao diện chính sự kiện:
♦ Nội dung:
• X2 Thẻ Zing chỉ có thể nạp trong giao diện này (chỉ áp dụng bằng cách nạp thẻ Zing).
• Có thể nhấp vào hộp quà để xem phần thưởng của các mốc nạp.
• Khi nạp sẽ nhận được x2 Gem và phần quà thêm từ hộp quà (không tính vào tích lũy nạp và nạp từ túi dư sẽ không được tính).
♦ Phần thưởng thêm:

Gói nạp

Hộp Quà

50k

Gem*1000, Vé Cao Cấp*1, Bình Phong Ấn*3

100k

Gem*2000, Vé Cao Cấp*2, Bình Phong Ấn*6

200k

Gem*4000, Vé Cao Cấp*3, Bình Phong Ấn*12

500k

Gem*10000, Vé Cao Cấp*5, Bình Phong Ấn*30