Cập nhật 27/10

Từ 27-10-20

DI TÍCH CỔ ĐẠI XXI

► Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 27/10/2020
► Đối tượng tham gia: Người chơi VIP 1 trở lên
► Cách tham gia: Vào giao diện Tiệm Bài –> Di Tích Cổ Đại XXI

► Nội dung:
- Tốn 3000 Gold mở 1 gói sẽ nhận ngẫu nhiên 2 mảnh thẻ bài, 1 Thẻ EXP-Lớn, 2 Mảnh Hồn Viễn Cổ.
- Tốn 3000 Gem mở 10 gói sẽ nhận ngẫu nhiên 20 mảnh thẻ bài, 12 Thẻ EXP-Lớn, 12 Mảnh Vỡ Ký Ức.
- Đủ 1500 mảnh thẻ bài của 1 lá bài sẽ có thể ghép và nhận thẻ bài đó.
- Có thể dùng Mảnh Hồn Viễn Cổ hoặc Mảnh Vỡ Ký Ức để thay thế cho số mảnh ghép bị thiếu.
- 1 Mảnh Hồn Viễn Cổ thay cho 1 mảnh thẻ bài. 1 Mảnh Vỡ Ký Ức thay cho 2 mảnh thẻ bài.

► Gói Bài:

► Hình ảnh các lá bài: