Cập nhật 27/10

Từ 27-10-20

GÓI BÀI MỞ RỘNG CAO CẤP

► Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 27/10/2020
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 27/10 - 28/10
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 29/10 - 30/10
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 31/10 - 01/11
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 02/11 - 03/11
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 04/11 - 05/11
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 06/11 - 07/11
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 08/11 - 09/11
► Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5
► Cách tham gia: Nhấp vào Tiệm Bài để vào gói bài Mở Rộng Nhân Vật

Giao diện chính của gói bài

► Nội dung:
- Tốn Gem để mở gói bài:
• 1 gói tốn 100 Gem
• 10 gói tốn 1000 Gem
• 50 gói tốn 5000 Gem
- Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
- Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia vòng quay cao cấp.
- Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ vòng quay.