Cập nhật 27/10

Từ 27-10-20

THẺ THÁNG 11

Thẻ Tháng
Trị giá
Thưởng
Bạc
50.000 VNĐ
Uvaloop Cuồng Nhiệt
Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)
Vàng
200.000 VNĐ
Bậc Thầy Không Gian
Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)


► Cách tham gia: Nhấp vào Hoạt Động


► Chú ý:
- Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn.
- Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần.
- Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.