Cập nhật 27/10

Từ 27-10-20

TÍCH LŨY NẠP

► Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5
► Thời gian diễn ra sự kiện: Ngày 27/10 → 02/11, 03/11 → 09/11
► Cách tham gia: Để vào giao diện chính của sự kiện nhấp vào Hoạt Động:
Giao diện chính của Sự kiện:

► Nội dung:
- Nạp tích lũy gói Gem cơ bản sẽ được tích vào sự kiện trong thời gian diễn ra.
- Ở các mốc cao sẽ có thể chọn Rương để nhận bài. Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 1 Rương.


- Nạp đạt mốc, chọn 1 trong 2 rương. Rương được chọn sẽ gửi vào Hộp Ma Thuật.
- Sử dụng Rương có thể chọn 1 trong các lá bài có trong Rương để nhận. Mỗi lần sử dụng chỉ được sử dụng 1 Rương.
- Ở các mốc càng cao, phần thưởng và số lượng Rương nhận được sẽ thay đổi theo.
- Sử dụng Rương Tài Nguyên sẽ nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên.